MURA IPARI PARK KÖZMŰ-FEJLESZTÉSE


Kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-1.1.1-16
Projekt címe, azonosító száma:
Mura Ipari Park közmű-fejlesztése
TOP-1.1.1-16-ZA1-2018-00001
Projekt teljes összege: 263.541.109 Ft
Szerződött támogatás összege: 96.280.932 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2023. 06. 02.

A projekt célja:

A projekt legfőbb célja a helyi lakosság közérzetének a javítása az őket körülvevő környezeti infrastruktúra fejlesztése által, valamint a település fejlődése új iparágak és új termelő vállalatok által.

A projekt bemutatása:

A település egy új megújult szervezeti keretekre épülő versenyképes ipari szektort kíván megalapozni, melynek alapelemei a már megtelepült és működő cégek tovább fejlődésének támogatása, valamint az új vállalkozások betelepülési lehetőségeiknek a fokozása. A fejlesztés eredményeként megvalósul a meglévő iparterületek bővítése, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése, új iparterületek kialakítása barnamezős területek rehabilitálásával. A projekt eredményeként létrejön 3 db új közművesített Ipari Parki telkek (1807/1, 1807/2, 1807/3 hrsz) az esetlegesen betelepülni szándékozó vállalkozások számára. A telkek víz, gáz, villany, szennyvíz kiállásokkal lesznek ellátva, és a terület használatához szükséges út, valamint közvilágítás kerül kialakításra. Megvalósul a projekt által érintett terület bekerítése és az építési tevékenység befejezését követően parkosítás révén rehabilitálásra kerül a munkaterület. Az újonnan kialakítandó közművesített ipari parki területek alapterülete a 2000 m2 lesz.
A projekt várhatóan 2023.06.02-án zárul.